DomůAlternativní pohonyKia, Hyundai a Next Hydrogen vyvíjí pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody

Kia, Hyundai a Next Hydrogen vyvíjí pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody

Kia Corporation a Hyundai Motor Company s kanadskou společností Next Hydrogen Corporation v rámci dohody společně vyvinou pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody
a příslušný elektrolytický svazek pro účely ekonomicky životaschopné výroby zeleného vodíku. Systém alkalické elektrolýzy vody je považován za technologii, která se řadí k nejdůkladněji vyzkoušeným a prověřeným. Další výhodou je možnost výroby velkého objemu vodíku a používání relativně levných katalyzátorů, což přispívá k nízkým nákladům na celé zařízení.

Skupina Hyundai Motor Group (HMG), do níž spadají firmy Kia a Hyundai Motor, nedávno představila svoji novou značku „HTWO“, reprezentující špičkový systém vodíkových palivových článků. Uvedená Skupina nyní stupňuje svoji snahu vyvinout systém vodíkových palivových článků příští generace, který by bylo možné uplatnit pro nejrůznější formy mobility. Tento cíl spojil HMG a Next Hydrogen s plánem posunout technologie kolem elektrolytického svazku, tedy jádra systému alkalické elektrolýzy vody, aby bylo možné snížit náklady na vybudování systému a jeho údržbu i provoz. Zásadním přínosem je, že po zdokonalení parametrů technologie elektrolytického svazku v rámci procesu alkalické elektrolýzy vody bude možné vyvinout nový svazek, který lze provozovat za vysoké proudové hustoty a vyrábět tak zelený vodík za ekonomicky životaschopných podmínek.

„Máme radost z partnerské spolupráce s firmou Next Hydrogen, která se zaměřuje na nejmodernější technologii elektrolýzy vody. Tato partnerská spolupráce je dalším významným krokem na cestě k našim vodíkovým aktivitám a bude též naším prvním krokem na trhu s alkalickou elektrolýzou vody. Věříme, že naše technologie skvěle zapadne do technologie firmy Next Hydrogen, a tato synergie tak napomůže k dosažení našeho cíle, kterým je poskytovat zákazníkům zelený vodík za přijatelnou cenu.“

uvedl viceprezident a šéf Skupiny obchodního rozvoje energetiky z HMG Jae-Hyuk Oh

Nově vyvinutý elektrolytický svazek bude používat komponentové technologie Kia a HM pro elektrody, bipolární desky a sběrače proudu v kombinaci s konstrukční technologií firmy Next Hydrogen. Kia a HM budou rovněž dohlížet na výsledky testování nového svazku. Pilotní testování je naplánováno na příští rok, přičemž firmy budou zkoumat i možné technologické aplikace a obchodní využití.

„Pokroková konstrukční technologie elektrolytického svazku od Next Hydrogen je ideálním řešením umožňujícím hospodárnou výrobu zeleného vodíku. Nesmírně oceňujeme příležitost spolupracovat právě s firmami Kia a Hyundai Motor s ohledem na jejich přední postavení coby šampionů této technologie. Očekává se, že tato partnerská spolupráce urychlí snahy chopit se nově se objevujících globálních příležitostí v oblasti udržitelné dopravy.“

říká prezident a výkonný ředitel firmy Next Hydrogen Raveel Afzaal
- Advertisement -

Existuje řada druhů vodíku podle způsobu jeho výroby, nicméně „zelený“ vodík je jednou z nejčistších variant, při jejíž výrobě nevznikají žádné uhlíkové emise, neboť vodík je produkován elektrolýzou vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Zelený vodík je „palivem budoucnosti, který má potenciál revolučním způsobem proměnit odvětví průmyslu i dopravy.

Další články