DomůAlternativní pohonySiemens HYFLEXPOWER: projekt s plynovou turbínou na spalování vodíku

Siemens HYFLEXPOWER: projekt s plynovou turbínou na spalování vodíku

Siemens HYFLEXPOWER je první integrovaný demonstrační projekt typu power-to-X-to-power s plynovou turbínou na spalování vodíku. Na realizaci projektu se podílí konsorcium tvořené ze společností: Engie Solutions, Siemens, Centrax, Arttic, Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku a čtyřmi univerzitami. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí jako součást rámcového programu pro výzkum a inovace.

Výsledkem tohoto projektu by měl být první průmyslový demonstrační model zařízení typu power-to-X-to-power1 s moderní plynovou turbínou pro spalování vodíku. Zařízení bude zavedeno do provozu společnosti Smurfit Kappa PRF ve Francii, která se specializuje na výrobu recyklovaného papíru.

„Cílem projektu je ukázat, že pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů lze vyrábět a skladovat vodík, a s ním potom až do výše 100 procent doplňovat zemní plyn, který se nyní používá pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Pro tyto aplikace zmodernizujeme stávající průmyslovou plynovou turbínu Siemens SGT-400 tak, aby byla schopna přeměnit uložený vodík na elektrickou a tepelnou energii,“ vysvětluje Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o.o výrobu tepla a elektřiny.

- Advertisement -

Výrobu energie v závodě Smurfit Kappa ve francouzském Saillat-sur-Vienne má na starosti společnost Engie Solutions. Tato společnost zde provozuje teplárnu kombinovanou s elektrárnou o výkonu 12 MWe, kde se vyrábí pára pro potřeby výrobní společnosti. Přeměna stávající infrastruktury má oproti stavbě zcela nového zařízení výhodu podstatně nižších nákladů a minimalizace doby nutné k realizaci. Projekt vytvoří a předvede technologicky vyspělou koncepci závodu, která přispěje k modernizaci a vylepšení stávající závodní elektrárny.

V průběhu dvou kampaní bude výrobní zařízení poháněno směsí zemního plynu a vodíku, přičemž výhledově se počítá až se 100% vodíkovým provozem. V tomto ohledu je hlavním cílem projektu HYFLEXPOWER otestovat provoz s čistě ekologickým vodíkovým zdrojem energie, zcela bez uhlíku. Při použití turbíny SGT-400 v trvalém provozu by se tak ušetřilo až 65 000 tun CO2 ročně.

Výlučně evropská technologie

Konsorcium vybrané na základě výzvy k překládání návrhů je tvořeno výlučně evropskými společnostmi a orgány. Jednotliví účastníci mají role rozdělené následovně:

  • Společnost Engie Solutions vybuduje zařízení na výrobu a skladování vodíku včetně směšovací stanice zemního plynu a vodíku k instalaci před turbínu.
  • Společnost Siemens Energy dodá elektrolyzér na výrobu vodíku a vyvine vodíkovou plynovou turbínu.
  • Společnost Centrax provede úpravu komplexu na vodíkový provoz a nainstaluje novou turbínu.
  • Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (DLR) spolu s University College London, Duisbursko-Essenskou univerzitou a Lundskou univerzitou podpoří vývoj technologie vodíkové turbíny.
  • Národní polytechnická univerzita v Aténách zajistí ekonomické, environmentální a sociální posouzení projektu.
  • Společnost Arttic zajistí provozní management a komunikační aktivity projektu.

Informace o projektu Siemens HYFLEXPOWER

Celkový rozpočet projektu činí téměř 15,2 milionu eur, z čehož celých 10,5 milionu poskytne Evropská unie v rámci projektu Horizont 2020.

Projekt byl oficiálně spuštěn 1. května 2020, poběží 4 roky a bude rozdělen do několika fází:

  • Květen 2020: Finalizace smluv a zahájení inženýrského vývoje.
  • 2021: Instalace zařízení na výrobu, skladování a dodávku vodíkuv pilotním předváděcím závodě.
  • 2022: Instalace plynové turbíny poháněné směsí zemního plynu s vodíkem a první předvedení koncepce moderního pilotního závodu.
  • 2023: Pilotní demonstrace s až 100% využitím vodíku pro bezuhlíkovou výrobu energie z uložené přebytečné energie z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: tisková zpráva Siemens

Další články