DomůElektromobilitaČEZ zrychlil výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily o 50%

ČEZ zrychlil výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily o 50%

Hrozbu globálního oteplování bere Skupina ČEZ vážně, ale klimatické změny vyžadují radikálnější a rychlejší postup, proto společnost v květnu představila svou akcelerovanou strategii, jak do konce desetiletí dosáhnout stanovených cílů v oblasti dekarbonizace
a ochrany životního prostředí. ČEZ zrychlil výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily o 50% a navýšil výrobu energie z obnovitelných zdrojů o více než 7%.

Emise skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší patří mezi nejvýznamnější hodnoty, které ČEZ sledují. Snižování emisí skleníkových plynů je ve Skupině ČEZ tradicí již několik let a za posledních pět let se podařilo snížit emisní intenzitu výrobního portfolia o 25%. Společnost se přihlásila k závěrům Pařížské dohody a zavázala se k uhlíkově neutrální výrobě do poloviny století. Do roku 2025 sníží emise CO2 na výrobu MWh elektřiny oproti roku 2018 o 33%. Vize 2030 Čistá Energie Zítřka jsou ambiciózní cíle do budoucna vyhlášené Skupinou ČEZ.

Vize 2030 Čistá Energie Zítřka

„Naše nová Vize 2030 Čistá Energie Zítřka stojí na ambiciózních cílech, které plně reflektují nutnou přeměnu energetiky směrem k nízkoemisní. Zároveň však zohledňuje naše dosavadní snažení v oblasti udržitelného rozvoje, což definovalo jasné mantinely, ve kterých lze stanovené cíle skutečně naplnit. Zavázali jsme se například snížit během dekády podíl výroby elektřiny z uhlí z téměř 40% na cca 12%. Zároveň se připravujeme na výstavbu velkých obnovitelných zdrojů v České republice. Do deseti let chceme vybudovat tyto čisté zdroje s kapacitou až 6 000 MW.“

říká generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš

ČEZ zrychlil výstavbu dobíjecích stanic a množství energie dodávané elektromobilům vzrostlo o 24%. Společnost i v roce 2020 provozuje největší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v ČR a do budoucna počítá s rozšiřováním v oblasti výroby baterií, elektromobility a vodíku.

- Advertisement -

Další články