DomůElektromobilitaŠkoda EDU.LAB představí nejmodernější technologie žákům základních škol

Škoda EDU.LAB představí nejmodernější technologie žákům základních škol

ŠKODA AUTO zahájila projekt EDU.LAB, který bude coby mobilní technologická laboratoř objíždět celou republiku a zábavnou formou představovat nejmodernější technologie žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Škoda EDU.LAB navštíví přibližně 30 základních škol. Zaměří se hlavně na okolí výrobních závodů automobilky, ale vydá se také do dalších regionů, například Hradce Králové či Zlína. První zastávkou bude 61. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, kde bude mobilní laboratoř ve dnech 8. – 15. 9. 2021 přístupná i široké veřejnosti.

ŠKODA AUTO EDU.LAB

Projekt Škoda EDU.LAB má za cíl představit studentům moderní technologie a přiblížit jim možnosti technického vzdělávání. Od umělé inteligence a 3D tisku přes virtuální a rozšířenou realitu, ale také předvedení možností termovize nebo schopností kolaborativních robotů. Edukativní koncept mobilní laboratoře zahrnuje i interaktivní expozice, na nichž si mohou účastníci špičkové prvky sami vyzkoušet. Na začátku dostane každý žák k dispozici iPad s aplikací, která ho provází vzdělávací cestou po stanovištích. Po splnění časového limitu a jednotlivých úkolů obdrží účastníci certifikát o absolvování mobilní laboratoře s výsledky. Prezentace je rozdělena na dvě části – interní a externí. ŠKODA AUTO řadí podporu technického vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti na všech úrovních. Od základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní.

„Kvalitní vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které lze mladým lidem dát a které si mohou vzít s sebou na cestu životem. ŠKODA AUTO se proto podpoře talentů v oblasti technického vzdělávání cíleně věnuje
a nejnovější projekt EDU.LAB je toho nejlepším důkazem. Mobilní laboratoř otevírá možnost vyzkoušet si nejmodernější technologie zblízka a získat tak konkrétní představu o svých studijních plánech.“

řekla členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů Maren Gräf

EDU.LAB části – interní a externí

Třídy se na začátku rozdělí na dvě menší skupiny, aby se jednotlivci mohli se všemi expozicemi lépe seznámit.
Interní část má vzdělávací charakter a vysvětluje fungování konkrétních technologií. Žáci se zde například dozvědí, jak slouží moderní algoritmy a umělá inteligence.
Venkovní část zahrnuje i autodráhu, kde mohou zájemci poměřit své síly s autonomně řízeným RC modelem nebo blíže poznat programovatelné roboty. Nechybí plně elektrický model ŠKODA ENYAQ iV, při jehož vývoji a výrobě se uvedené technologie naplno uplatňují.

- Advertisement -

Další články